Kalkulator GPS - Odleglosci i azymuty

Wspolrzedne punktu zrodlowego
Szerokosc stopnie minuty sekundy
Dlugosc stopnie minuty sekundy

Wspolrzedne punktu docelowego
Szerokosc stopnie minuty sekundy
Dlugosc stopnie minuty sekundy
   

Wyliczone wyniki
Azymut zaokraglone stopnie
Odleglosc zaokraglone mile morskie
Odleglosc zaokraglone mile ladowe
Odleglosc zaokraglone kilometry